Sr.No. Member Name
1. Dr. Tejas R. Ghadiyali
2. Prof. Parikshit Ichhaporiya               
3. Prof. Mahesh V. Patel
4. Prof. Chirag C. Patel
5. Dr. Pearl Kharas
6. Dr. Divya Jariwala
7. Dr. Tvisha J. Parmar
8. Prof. Benaifar Dumasia
9. Dr. Krina D. Shah

EVENTS

IMPORTANCE OF YOGA IN DAILY LIFE

  •  
  •  
  •