Sr.No. Member Name
Head Prof. Mahesh Patel
1. Dr. Tvisha J. Parmar
2. Dr. Pearl Kharas
3. Dr. Parikshit Ichhaporiya
4. Dr. Krina D. Shah
5. Prof. Benaifar Dumasia
6. Prof. Chirag C. Patel
7. Dr. Divya Jariwala
8. Dr. Brijesh Mehta

EVENTS

Tree Plantation Day

  •  
  •  
  •