Sr.No. Member Name
Dr. Parikshit Ichchhaporia
1. Dr. Pearl Kharas
2. Dr. Amina Nakhuda
3. Dr. Dhaval Pandya
4. Dr. Mayur Joshi
5. Prof.Chirag Patel
6. Dr. Vishal Naik
7. Dr. Darshan Mehta
8. Dr. Shivam Shah
9. Prof. Zuber Patel

EVENTS

SPORTS DAY

  •  
  •  
  •