Sr.No. Member Name
Head Dr. Tvisha J. Parmar
1. Prof. Mahesh Patel
2. Prof. Kalpesh D. Kansara
3. Prof. Samiksha Zaveri
4. Dr. Dhaval Pandya
5. Prof. Urvashi Mahisury
6. Dr. Anil K. Bharodiya
7. Prof. Tathagat Patel
8. Prof. Faisal Patel
9. Prof. Priti Patel
10. Prof. Madhuri Bhayawala
11. Prof. Hitesh Patel

EVENTS

SONG COMPETITION

  •  
  •  
  •