Sr.No. Member Name
1. Dr. Tvisha J. Parmar
2. Dr. Hetal Shah
3. Prof. Kalpesh D. Kansara               
4. Dr. Dhaval Pandya
5. Prof. Anil K. Bharodiya
6. Prof. Urvashi Mahisury
7. Prof. Samiksha Zaveri
8. Prof. Ruchi B. Shah

EVENTS

SONG COMPETITION

  •  
  •  
  •